Systémové upozornění
Hlavní informace

Základním kamenem udržení funkčnosti nemovitosti je provádění pravidelné údržby, ale také provádění pravidelných a povinných revizí technického zařízení budovy. Tyto činnosti přinášejí náklady, které umíme optimalizovat a podle potřeb vlastníka nemovitosti rozúčtovat na jednotlivé jednotky či spoluvlastníky.

Klíčové služby, díky kterým budete mít jednodušší život

 

V rámci správy nemovitosti provádíme:

 • zajišťování pravidelných revizí a oprav
 • zajišťování odstranění havárií ve společných prostorách domu, na společných technologiích a technických rozvodech
 • zajišťování běžných oprav a běžné údržby společných částí domu
 • pravidelný  úklid společných prostor domu, včetně oken a osvětlovacích těles
 • vedení aktuální evidence vlastníků jednotek a vlastnických podílů
 • vyhotovení předpisů záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor
 • evidence a kontrola plateb, upomínání a vymáhání dlužných částek
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 • zpracování fakturace dodavatelů služeb a prací (kontrola, úhrada)
 • zprostředkování pronájmů neobsazených jednotek
 • vypracování, uzavírání a vypovídání nájemních smluv
 • organizace shromáždění vlastníků SVJ a členských schůzí BD
 • vedení fakturační agendy
 • pojištění objektů


Dále nabízíme zprostředkování:

 • vedení účetnictví (spolupracujeme s několika účetními firmami, které se specializují na problematiku bytových domů)

Poptejte nás zcela nezávazně

Jméno(*)
Napište své jméno

E-mail(*)
Neplatný e-mail.

Tel.
Toto pole je povinné

Co pro vás můžeme udělat?
Toto pole je povinné