Systémové upozornění
Hlavní informace

Každý majitel domu si je vědom důležitosti pojištění nemovitosti. Nikdo z nás by nehazardoval se svým majetkem a se svou střechou nad hlavou tím, že by nějakým způsobem nekryl rizika spojená s držbou. Nastavení optimálního krytí rizik je však poměrně složitý proces a záleží na každém majiteli, jaké má představy a čeho se obává nejvíce. Jiné potřeby krytí rizik bude mít majitel hájenky, jiné zas majitel činžovního domu.

Správné nastavení krytí pojistných rizik je nezbytné pro zabezpečení Vašeho majetku v případě nečekané události. Proto jsme po provedení analýzy krytí rizik a kvality plnění vybrali pro spolupráci Allianz pojišťovnu, a.s., Díky kvalitnímu servisu Allianz pojišťovny Vám můžeme nabídnout jedno z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších pojištění, které se na našem trhu vyskytuje. Samozřejmostí je nabídka několik variant od základního typu Normal až po variantu Exkluziv.

Nabízíme:

  • pojištění budov k trvalému bydlení, rekreačních objektů, garáží, skladů, nebytových prostorů
  • pojištění domácnosti (pojištění vybavení domácností, sportovních potřeb, oblečení, atd.)
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku a zdraví
  • pojištění ostatního hmotného majetku (např. auta, malá plavidla, apod.)

Protože jsme si vědomi individuálních potřeb každého vlastníka předmětné nemovitosti, nabídku pojištění pro Vás připravíme tak, aby nejlépe odpovídala Vašim potřebám a bylo zajištěno co možná nejširší krytí rizik při nečekané události. Prostě Vám ušijeme pojištění na míru :-).

Jaké podklady potřebujeme ke zpracování analýzy rizik?

  • Přesnou adresu nemovitosti
  • Rok poslední kolaudace, stáří nemovitosti
  • velikost objektů, které mají být předmětem pojištění (budova, chata, bytová jednotka, nebytová jednotka)
  • průběh škodních událostí za posledních 10 let, předchozí pojistitel
  • technické nedostatky, které jsou vám známé

Máte-li zájem o vypracování analýzy rizik a nabídky pojištění kontaktujte nás zde.

Poptejte nás zcela nezávazně

Jméno(*)
Napište své jméno

E-mail(*)
Neplatný e-mail.

Tel.
Toto pole je povinné

Co pro vás můžeme udělat?
Toto pole je povinné